Condicions de compra

 1. Sobre LABARCA
 2. Cobertura geogràfica
 3. Accés i Registre com a usuari
 4. Baixa com a usuari registrat
 5. Obligacions de clients i usuaris
 6. Política de Privacitat
 7. Com es realitza una comanda? (Condiciones de compra)
 8. Termini de lliurament i despeses d'enviament
 9. Preu i forma de pagament
 10. Conservació de productes congelats i / o refrigerats
 11. Dret al desistiment, reclamacions i devolucions
 12. Incidències en el lliurament del producte
 13. Limitació de responsabilitat
 14. Llei aplicable

  En aquest document l'usuari trobarà tota la informació necessària sobre els serveis de comerç electrònic que oferim a la nostra pàgina web www.peixdelabarca.com.
  El convidem a llegir-les amb deteniment i a consultar-sempre que vulgui.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra botiga virtual, www.peixdelabarca.com, correspon a PERLA PEIX SC (Des d'ara LABARCA).

Les dades identificatives de LABARCA són:

C.I.F .: J55354435
Domicili: Carrer Joan Vilar, 26-32. 17230 de Palamòs (Girona)
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona a Tom 1642, Foli 208, Full T-21898.
Correu electrònic: web@peixdelabarca.com
Telèfon: 972 177 400

Els presents Termes i Condicions de compra, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada i les transaccions comercials que sorgeixin entre LABARCA i els usuaris del domini www.peixdelabarca.com.

Tant la navegació per la pàgina web com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella, suposen l'acceptació per part de l'usuari de les presents Condicions, Avís Legal i la nostra política de galetes. LABARCA podrà efectuar les modificacions que consideri convenients de les presents condicions de compra.

En cas de dubte pot trucar-nos a 972 177 400 o escriure a web@peixdelabarca.com, estarem encantats d'atendre'l.

Els productes que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament al territori de Catalunya.

El registre com a Usuari és completament gratuït i necessari per a realitzar la compra de qualsevol dels nostres productes. Els Usuaris en el moment de registrar faciliten les següents dades: Nom i cognoms, correu electrònic, adreça, país, codi postal, telèfon de contacte (mòbil).

En el moment de l'registre les dades introduïdes hauran de ser complets, exactes i actualitzades, ja que, serà l'única manera que tindrem per processar correctament les comandes. LABARCA, no es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels Usuaris, de manera que cada un d'ells és responsable de les possibles conseqüències, errors i errors que posteriorment puguin derivar-se de la manca de qualitat en les dades.

L'Usuari es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (usuari-contrasenya) per a l'accés i utilització de www.peixdelabarca.com, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a tercers. De l'ús indegut dels mateixos l'Usuari serà el responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se.

Per registrar-se com usuari en www.peixdelabarca.com, és imprescindible ser major de divuit (18) anys i tenir plena capacitat per contractar.

La informació relativa al tractament de les seves dades personals pot consultar en el punt 6 de les presents condicions generals.

En qualsevol moment l'Usuari podrà donar-se de baixa del servei, mitjançant correu electrònic a web@peixdelabarca.com o mitjançant una comunicació per escrit a LABARCA, a través de la següent adreça: Carrer Joan Vilar, 26-32. 17230 de Palamòs (Girona)

També podrà sol·licitar la baixa de la recepció dels nostres enviaments comercials a través de la mateixa adreça o mitjançant l'enllaç que apareix en els nostres correus comercials.

En qualsevol cas, podràs sol·licitar un nou registre, i pot LABARCA no admetre aquest registre quan s'incompleixi el que estableixen els Termes i Condicions i / o en la normativa aplicable.


L'Usuari s'obliga a el compliment de les presents condicions generals i es compromet a:

a) No introduir o difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

b) No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de l'proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

c) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

d) No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

e) No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.

f) Proporcionar dades certes i exactes durant la seva relació amb LABARCA.

g) L'Usuari no podrà cedir el seu Compte d'Usuari ni revendre a tercers els productes de LABARCA.

h) L'usuari serà l'únic responsable dels danys o perjudicis que es produeixin com a conseqüència d'un incompliment per part seva.


LABARCA informa que totes les dades personals proporcionades a través d'aquesta pàgina web seran tractades de manera confidencial i d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

Qui és responsable del Tractament de les teves dades?

LABARCA t'informa que les dades facilitades seran tractades per PERLA PEIX S.C. proveïda de CIF J55354435 i amb domicili a Carrer Joan Vilar, 26-32. 17230 de Palamós (Girona) com a Responsable de Tractament.

Amb quina finalitat / s recopilem les teves dades?

Recaptem les teves dades personals per gestionar el teu compte d'usuari i realitzar les compres en línia. Així mateix, podrem enviar-te informació comercial a través de correu electrònic sobre els nostres productes, serveis i esdeveniments.

Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?

Les dades tractades (Nom i cognoms, correu electrònic, adreça, país, codi postal, telèfon de contacte), són els que l'Usuari facilita a través del formulari de registre.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les seves dades?

Tractem les teves dades amb la base legitimadora del consentiment al donar-te d'alta com a usuari a la nostra pàgina web i, en relació amb la compra en línia en el marc de les condicions que acceptes a l'efectuar aquesta compra, per fer possible l'execució del contracte.

En cas de oposar-te i no autoritzar el tractament de les teves dades personals, no podrem prestar-te el servei de venda en línia.

Durant quant de temps conservem les teves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent en cada moment i mentre que li enviem informació comercial i l'interessat no sol·liciti la seva supressió o oposició.

A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

No cedirem les teves dades personals a tercers excepte en els casos en què estiguem obligats per llei o tu mateix ens autoritzen. Per poder prestar-te un servei adequat, LABARCA podrà comunicar les dades a proveïdors de confiança que tractessin les teves dades.

Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les seves dades?

Si vols pots revocar el consentiment facilitat i / o exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i / o portabilitat de les dades mitjançant escrit a través del correu electrònic web@peixdelabarca.com. La comunicació ha de contenir les següents dades i documents:

Nom i cognoms de l'interessat, adjuntant fotocòpia del DNI o un altre document vàlid que l'identifiqui i, si escau, de la persona que el representi; la utilització de signatura electrònica eximirà de la presentació d'aquests documents.
Indicació de el domicili de l'interessat i petició en què es concreta la sol·licitud (el dret que es pretén exercir).
L'usuari també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades / Autoritat de Control corresponent (www.aepd.es), quan ho consideri convenient.


El procediment de compra es duu a terme de forma completament electrònica a través de la pàgina web. Per a això haurà de seleccionar el producte i afegeix al carret de compra.

Tots els ítems inclosos en el carret podran ser eliminats si l'Usuari no desitgi adquirir-los.

Si per contra decidís continuar la compra, haurà de llegir i acceptar expressament les presents condicions del Lloc Web. Així mateix, podrà acceptar l'opció de rebre informació comercial.

Per realitzar la compra serà necessari que l'Usuari estigui registrat. Quan es tracti d'un usuari no registrat en el Lloc Web, haurà d'emplenar un formulari amb una sèrie de dades personals considerats essencials per al control, facturació i enviament de les comandes.

Finalment, l'Usuari haurà de triar la forma de pagament desitjada (tipus de targeta). Un cop realitzada la compra l'Usuari rebrà un primer correu electrònic amb la informació de la compra i un segon per confirmar l'enviament de la comanda.


La comanda es lliurarà a domicili en 48 hores (caps de setmana i festius locals i autonòmics no inclosos) per a la Península, sense cost. Per a la recollida en les instal·lacions de LABARCA, s'haurà de contactar prèviament amb LABARCA a través de web@peixdelabarca.com.

Aquesta opció permet lliurar la comanda on l'usuari ens indiqui en totes aquelles poblacions on el servei tingui cobertura.

Els lliuraments es realitzaran en el següent interval (de 8 a 14h) sense poder seleccionar les hores.

El producte que oferim necessita una preparació prèvia, per això, a continuació es detallen els terminis en què s'enviarà la comanda tenint en compte el dia de la setmana i l'hora en què es realitza la compra.

Les comandes que es realitzin el dilluns abans de les 18h es produiran dimarts i es lliuraran dimecres (de 8:00 a 14:00 hores), les comandes posteriors a les 18h es produiran dimecres i lliuraran el dijous.
Les comandes que es realitzin el dimarts abans de les 18h es produiran dimecres i es lliuraran el dijous (de 8:00 a 14:00 hores), les comandes posteriors a les 18h es produiran dijous i lliuraran el divendres.
Les comandes que es realitzin el dimecres abans de les 18h es produiran dijous i es lliuraran el divendres (de 8:00 a 14:00 hores), les comandes posteriors a les 18h es produiran dilluns i lliuraran el dimarts.
Les comandes que es realitzin el dijous, divendres, dissabte i diumenge es produiran dilluns i es lliuraran el dimarts (de 8:00 a 14:00 hores).

El preu dels productes comercialitzats en el Lloc Web, es troben indicats a la fitxa descriptiva de cada un i expressat en la moneda de curs oficial a la Unió econòmica i Monetària de la Unió Europea (€).

Així mateix, en els preus queda expressament inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu final s'inclouran les despeses d'enviament. En qualsevol cas, tots aquests imports seran mostrats a l'usuari de forma desglossada durant el procés de contractació.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes pel que fa als que ja li hàgim enviat una confirmació de comanda.

LABARCA proposa les següents formes de pagament:

Targeta de crèdit
Bizum amb telèfon registrat i clau
Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes identificades al nostre web. Li garantim que cadascuna de les transaccions realitzades és segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur.

A l'fer clic en "Finalitzar la Comanda» vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.

Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, s'han de codificar les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora d'aquestes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

LABARCA garanteix el lliurament dels productes congelats i / o refrigerats en perfectes condicions, preservant totes les seves qualitats nutritives i evitant el trencament de la cadena de fred dels productes.

Per aquest motiu, el lliurament de productes congelats i / o refrigerats es realitzarà en el transport adequat, permetent aconseguir les temperatures necessàries per a la cura i conservació dels productes.

Un cop rebut el producte, el client haurà dipositar-lo al congelador a una temperatura idònia i en cap circumstància podrà conservar el producte per més de dues setmanes al congelador.

Els béns que s'ofereixen a través LABARCA són productes refrigerats, congelats i peribles que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa, per tant, es troben dins de l'incís d) de l'article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris ( modificat per la Llei 3/2014, de 27 de març), el mateix que estableix les excepcions a el dret de desistiment.

No obstant això, LABARCA, ofereix la possibilitat de practicar el seu reclamació, sempre que aquesta es produeixi dins de les vint (24) hores des de la recepció del producte.

La comunicació d'una incidència no implica la seva acceptació ja que està subjecta a l'avaluació dels Departaments de Qualitat i Comercial de LABARCA.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l'import i condicions del seu reemborsament en un termini de 72 hores.

Reemborsament:

Les despeses de devolució aniran a càrrec de l'usuari i LABARCA reemborsarà l'import si el producte no complia les condicions de venda. Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que haurà d'enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

El reemborsament a la targeta de client, com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini de 14 dies hàbils a partir de la recepció de les mercaderies per LABARCA.

Quan el mitjà de pagament emprat per a la comanda inicial s'hagués utilitzat targeta, LABARCA realitzarà el reemborsament a través de targeta. I, en el cas dels pagaments realitzats per Bizum, el reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament.

Les reclamacions hauran de complir els següents requisits:

Les reclamacions es comunicaran per escrit a web@peixdelabarca.com abans de 24 hores des de la recepció del producte. En l'escrit s'han d'indicar les següents dades:
Nom de el client
Nº demanat
Motiu de la reclamació
Les reclamacions han d'anar acompanyades de fotografies que mostrin de manera clara la incidència i el seu abast.
No s'acceptaran reclamacions en categoria Selecció ni en producte congelat un cop descongelat.

Els nostres processos de selecció de productes frescos, preparació i embalatge són molt estrictes. És per aquesta raó que, procurem que els enviaments es duguin a terme sense defectes i / o incidències.

De presentar qualsevol dels següents supòsits i / o incidències en el lliurament dels productes, el client es compromet a seguir les indicacions aquí contemplades:

El client haurà de verificar acuradament que els precintes que tanquen el seu paquet no hagin estat modificats o danyats.
Si, a l'hora de la recepció de la comanda, el client o un tercer al seu càrrec rep el paquet amb l'embalatge en mal estat, és a dir, obert i / o manipulat, haurà negar-se a acceptar la comanda i immediatament tornar-lo a transportista. En cas contrari, LABARCA no es farà càrrec d'aquesta incidència.
Per gestionar la reclamació per mal estat de l'embalatge del producte, s'haurà de posar en contacte amb LABARCA abans de 24 hores i enviar-nos un correu electrònic a web@peixdelabarca.com indicant el seu nom, número de comanda i explicant en detall el que ha passat.
Quan el client faciliti una adreça errònia o el transportista no tingui dades suficients per trobar-la, el producte no podrà ser lliurat i es retornarà a la sucursal de transportista. En el cas que la comanda no sigui reclamat, és a dir que el client final no anés a recollir la comanda durant el mateix dia de lliurament a la sucursal de l'transportista, la comanda es retornarà a les instal·lacions de LABARCA.
Així mateix, quan el client es trobi absent en el seu domicili, es contactarà per segona vegada amb aquest per intentar fer el lliurament el mateix dia i / o acordar el lliurament de la comanda a les instal·lacions que indiqui el transportista (durant el mateix dia de lliurament) .
Quan no s'hagi realitzat el lliurament en el temps de lliurament establert, el client tindrà 48 hores per reclamar la seva comanda a través de l'correu electrònic web@peixdelabarca.com. Finalitzat el termini anterior, LABARCA no podrà fer-se càrrec de la possible incidència.

LABARCA no podria considerar-se com a responsable de l'incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d'existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi.

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Iniciar sessió

Megamenu

Cistella

There are no more items in your cart